Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Rektorska konferencija/zbor BiH: Osoblje u obrazovanju potrebno staviti u sistem prioriteta cijepljenja protiv COVID-19

Rektorska konferencija/zbor BiH: Osoblje u obrazovanju potrebno staviti u sistem prioriteta cijepljenja protiv COVID-19
Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine koja okuplja rektore osam javnih univerziteta/sveučilište zbog iznimne osjetljivosti, značaja, ali i izloženosti, poziva nadležna entitetska i kantonalna tijela da osoblje koje radi u obrazovanju od predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog stavi u sistem prioriteta u COVID-19 cijepljenju.
Rektorska konferencija/zbor BiH polazi od činjenice da je navedeno osoblje visoko izloženo rizicima oboljenja zbog neposrednog kontakta u većim grupama obavljajući svoje poslove. Stoga bi bilo društveno opravdano i razumno staviti obrazovne radnike u prve prioritete za cijepljenje i time osigurati normalan rad obrazovnog sistema.
U vjeri da razumijemo važnost ovog apela rektori javnih univerziteta/sveučilišta zahvaljuju nadležnim tijelima na pomoći i susretljivosti, poruka je s današnje sjednice Rektorske konferencije/zbora Bosne i Hercegovine, koja je održana online pod predsjedanjem Univerziteta u Zenici, odnosno rektora prof. dr. Damira Kukića.
Osim apela, jedna od tačaka dnevnog reda bila je i informacija o realizaciji nastave u ljetnom semestru gdje su rektori razmijenili iskustva o načinu održavanja nastave obzirom na epidemiološku situaciju, posebno kad je riječ o praktičnoj nastavi ili laboratorijskim vježbama na biomedicinskoj grupaciji fakulteta.
Rektori su prihvatili inicijativu Ambasade SAD-a o uključenju u projekat „Korištenje baza podataka prikupljenih međunarodnim studijama za poboljšanje naučno-istraživačkih kompetencija univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini“, te su imenovane odgovorne osobe u ime svih univerziteta/sveučilišta koji će participirati u realizaciji ove inicijative.