Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Francuska
Francuska

Stipendije za kratki naučno-istraživački boravak u Francuskoj

Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini raspisuje poziv za prijave za stipendije za kratki dvosedmični naučno-istraživački boravak u Francuskoj za profesore, asistente i naučne istraživače na visokoškolskim ustanovama. Stipendija pokriva troškove smještaja, hrane i prevoza. Zaintersovani mogu da apliciraju na sve naučne oblasti.
Boravak u Francuskoj će se realizovati u periodu od 2. novembra do 24. decembra 2020, u maksimalnom trajanju od 15 dana.

Na konkurs mogu aplicirati:
- državljani Bosne i Hercegovine
- osobe koje su doktorirale prije više od 3 godine
- osobe zaposlene u visokoškolskim ili naučnim ustanovama u Bosni i Hercegovini, a koje žele ostvariti naučno-istraživački boravak u Francuskoj u sklopu postojećih ili budućih naučnih saradnji sa nekom od francuskih visokoškolskih i naučnih ustanova

Prilikom dodjele stipendija, u obzir će se uzimati sljedeći kriteriji:
- naučo-istraživački boravak kao dio već postojećih partnerstava između visokoškolskih i naučnih ustanova u Francuskoj i Bosni i Hercegovini ili naučno-istraživački boravak koji doprinosi uspostavljanju partnerstva
- dodatna vrijednost naučno-istraživačkom boravku daje kontekst razvoja i jačanja naučne saradnje između Francuske i BiH
- jasno definiran program rada pri ustanovi ili laboratoriju tokom boravka u Francuskoj
- projekat izrade naučnog članka sa francuskim partnerima

Potrebna dokumentacija:
- motivaciono pismo sa opisom projekta
- CV sa listom posljednjih publikacija
- preliminarni program boravka u Francuskoj u dogovoru sa francuskom ustanovom na kojoj se predviđa boravak
- pozivno pismo francuskog profesora istraživača u kojem vas poziva na kratki naučno-istraživački boravak kako biste radili na zajedničkim projektima. U pismu trebaju biti naznačeni tačni datumi predviđenog boravka i izražen interes za saradnju sa visokoškoslkom ili naučnom ustanovnom u BiH.

Svi dokumenti, na francuskom ili engleskom jeziku, treba slati do 5. oktobra na sylvain.rigollet@diplomatie.gouv.fr

Realizacija naučno-istraživačkog boravaka u Francuskoj zavisi od mogućnosti ulaska u Francusku u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.

Link: https://ba.ambafrance.org/Poziv-za-prijave-Stipendije-za-kratki-naucno-istrazivacki-boravak-u-Francuskoj