Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Spisak redovnih studenata primjljenih na smještaj i ishranu u Studentski dom za akademsku 2020/21 godinu

Konkursom objavljenim dana 8. 6. 2020. godine u dnevnom listu Dnevni Avaz predviđeno je da se u akademskoj 2020/2021. godini primi ukupno 180 studenata. U konkursnom roku primljeno je ukupno 137 aplikacija koje zadovoljavaju kriterije Konkursa. Po kriteriju Konkursa, 93 studenta redovno može koristiti usluge Studentskog centra, dok su ukupno  44 studenta na čekanju, te će isti avansno platiti prvi mjesec korištenja, a stjecanjem uslova za upis u akademsku 200/2021. godinu, isti će im biti refundiran, dok niko nije dostavio nepotpunu dokumentaciju.

Detaljno u dokumentu ispod: