Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. sc. Adnana Džinde

Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru stavlja na uvid javnosti:

  1. Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i
  2. Radnu verziju doktorske disertacije kandidata doktorskog studija Evropskog prava mr. sc. Adnana Džinde

Naziv doktorske disertacije:

„Nevladine organizacije, socijalna inkluzija i zaštita ljudskih prava“

Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

  1. Akademik dr. sc. Mirko Pejanović, profesor emeritus na Univerziteta u Sarajevu, izbor na predmet „Lokalna i regionalna samouprava“ Fakultet Političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, predsjednik;
  2. dr. sc. Rebeka Kotlo, vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, izbor na užu naučnu oblast Teorija  prava i države,  mentorica i članica;
  3. dr. sc. Suad Kurtćehajić, redovni profesor na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, izbor na naučnu oblast Politologija (Politički sistemi BiH, Osnovi prava, Teorija države i prava), član;
  4. dr. Amela Čolo, vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, izbor na predmete Uvod u nauku o državi i pravu i Pravo Evropske unije, rezervna članica.

Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

Rok za ostvarenje uvida javnosti u Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. sc. Adnana Džinde, kao i za dostavljanje primjedbi jeste 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i Doktorskog studija Evropskog prava.

Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sjeverni logor b.b., kancelarija dekanata, sekretar Amela Gaković - Bešo, svakim radnim danom od 9,00 – 15,00 sati.