Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
USN Campuses
USN Canpuses

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu jugoistočne Norveške u ljetnom semestru 2020/21

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa.

Oblasti na koje se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu jugoistočne Norveške a koje su zvaničo date kao ponuda za mobilnost.

Prema inter-institucijskom ugovoru Univerziteta jugoistočne Norveške i Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, kvota za studente je 2.

Koristan link: www.usn.no/english/

Svi zainteresovani studenti i koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu jugoistočne Norveške treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku). Studenti neće moći birati predmete sa fakulteta koji se nalaze u različitim kampusima.

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 16.09.2020.

Ostali pozivi razmjene studenta bit će naknadno objavljeni.