Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
JAMK Univerzitet primjenjenih nauka
JAMK Univerzitet primjenjenih nauka

Mogućnost razmjene studenata na JAMK Univerzitetu primjenjenih nauka u Finskoj u ljetnom semestru 2020/21

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa Građevinskog fakulteta. Kvota je 2.

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na JAMK Univerzitetu primjenjenih nauka treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku). 

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link www.jamk.fi/exchange

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 24.09.2020 godine.