Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
NOVA FCHS
NOVA FHCS

Mogućnost razmjene studenata i nastavnog i nenastavno osoblje na Nova Univerzitetu u Lisabonu u ljetnom semestru 2020/21

Oblasti na koje se može nominovati su društvene i humanističke nauke.

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa i kvota je 3.

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje može aplicirati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje može aplicirati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je 2, dok se kvota za mobilnost u svrhu osposobljavanja je također 2.

U ovoj mreži mobilnosti dijelimo sa Univerzitetom u Bihaću, Univerzitetom u Tuzli i Univerzitetom u Sarajevu.

Svi zainteresovani studenti, nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Nova Univerzitetu u Lisabonu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link https://up.pt/icmunl2019/courses

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 30.09.2020 godine.