Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

U Bihaću održana sjednica Rektorske konferencije

Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Elvir Zlomušica, zajedno sa rektorima javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, danas (srijeda, 7.10.2020. godine) u Bihaću je učestvovao u radu sjednice Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine. Pored rektora, sjednici Rektorske konferencije je prisustvovala i prof. dr. Edina Špago-Ćumurija, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Na sjednici Rektorske konferencije rektori su razgovarali o realizaciji nastavnog procesa u akademskoj 2019./20. godini.

Rektori su razmijenili iskustva o početku tekuće akademske godine uzimajući u obzir pandemiju COVID-19 i naredbe i preporuke nadležnih organa.

Univerziteti u novu akademsku godinu kreću s kombinovanim modelom nastave što uključuje nastavu u klasičnom obliku u skladu s higijensko-epidemiološkim mjerama i online nastavu.

Rektori su usvojili financijski plan Rektorske konferencije za 2020. godinu a diskutovali su i o imenovanju predstavnika javnih univerziteta iz BiH na projektnim aktivnostima izrade Studije izvodljivosti o Otvorenoj akademskoj mreži Vijeća Evrope – projekat OCEAN, pristupanju BiH DARIAH ERIC infrastrukturi, predstavniku u Odboru instituta za biomedicinsko istraživanje, nacrtu teksta Ministarskog kominikea Evropskog područja visokog obrazovanja.