Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
projekti 2020
projekti 2020

Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,objavljuje javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu. Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

Pravo na podnošenje projekata imaju registrovane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacijski centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druge fizičke i pravne osobe koje su uključene u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima HORIZON 2020, COST i EUREKA.

Za učešće u akcijama u okviru programa COST mogu da apliciraju fizičke osobe, s tim da se sredstva dodjeljuju putem matične naučnoistraživačke institucije. Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za 2018. godinu i čiji su projekti u toku, osim programa EUREKA, ne mogu aplicirati na javni konkurs za 2020. godinu. Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini.

Potrebna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti, isključivo putem pošte Ministarstvu, sa naznakom: "Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta: "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2020. godinu, Ministarstvo civilnih poslova, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo“.

Konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

Više informacija na https://ncp.ba/vijesti/posts/2020/october/javni-konkurs-za-dodjelu-sredstava-iz-granta/