Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Best South East
Best South East

Program stipendija Best of South-East

Best of South-East program omogućava studentima ili diplomcima ekonomije, poslovne ekonomije ili prava, sa akreditiranih univerziteta u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji priliku da studiraju na Univerzitetu u Grazu, godinu dana.

Projekat, studentima i diplomcima poslovne ekonomije i pravnog obrazovanja nudi mogućnost akademske obuke i obrazovanje na Univerzitetu u Grazu u kombinaciji sa radnim iskustvom i obukom u Steiermärkische Sparkasse banci.

Trajanje oba programa je 12 mjeseci tokom kojih će fokus biti na praktičnoj obuci u kombinaciji sa odabranim kursevima na Univerzitetu u Grazu, dok će se pripravnici fokusirati na studije na Univerzitetu u Grazu sa praktičnim iskustvom u obliku pripravničkog staža na ljeto 2022. godine, te dobijaju priliku za učestvovanje na kursevima njemačkog jezika, kao i raznim kulturnim i društvenim događajima tokom cijele godine.

Za prijavu ili više informacija kontakt: mag. Christa Grassauer: incoming.exchange@uni-graz.at

Link za aplikaciju: https://international.uni-graz.at/en/incoming-exchange/best-of-south-east/ 

Zadnji rok za prijavu: 04.12.2020, 23:59 prema srednjoevropskom vremenu.

Facebook stranica: https://www.facebook.com/BestOfSouthEast