Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Dan međunarodne saradnje 2018
Dan međunarodne saradnje 2018

Poziv za nominacije za razmjenu studenata i nastavnog osoblja Univerziteta u ljetnom semestru 2020/21

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti, nastavnici i nenastavno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u ljetnom semestru akademske 2020/21.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

Univerzitet u Bolonji – sve oblasti koje se daju na Univerzitetu u Boljnji kao ponuda na engleskom jeziku dolaznim studentima – studenti prvog ciklusa (1)

EASD Castello – dizajn interijera – studenti prvog ciklusa – (2)
Univerzitet u Ljeidi – mašinstvo, IT, građevina, hemijski inžinjering – student prvog ciklusa (2) i nastavno osoblje (1)
Politehnički univerzitet u Ankoni – poljoprivreda, ekonomija, masšinstvo, IT, hemisjki inžinjering, građevina - – studenti prvog ciklusa – (2)

Oblasti koje Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru nudi dolaznim studentima na engleskom jeziku, te iz kojih se može ostvariti mobilnost, su: poljoprivreda, pravo, biologija i hemija, poslovna informatika, građevina, ekonomija, engleski jezik i književnost, zdravstvena njega, dizajn interijera, mašinstvo, sport i zdravlje, turizam, turski jezik i književnost i određeni predmeti iz oblasti njemačkog jezika, komunikologije, psihologije i sociologije, pedagogije i bosanskog jezika.

Svi zainteresovani student i nastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).


Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/
Mail namjere za nastavno i administrativno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 03.11.2020. Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.