Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Online škola tranzicijske pravd
Online škola tranzicijske pravd

Održana Online škola tranzicijske pravde na Pravnom fakultetu

U periodu od 28. 9. do 1. 10. 2020. godine, Misija OSCE-a u BiH, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je organizovala Online školu tranzicijske pravde.

Jedan od načina suočavanja sa temama iz prošlosti koje opterećuju odnose u sadašnjosti jeste uključivanje mladih ljudi u akademsku diskusiju koja će doprinijeti inkluzivnijem i sveobuhvatnom učešću različitih segmenata društva u razgovoru o načinima suočavanja sa teškim kršenjima ljudskih prava koja su se dogodila prije tri skoro desetljeća. Uključivanje cijelog društva u diskusiju doprinosi eliminaciji diskriminacije i marginalizacije žrtava, uklanjanju političke manipulacije stradanjima i osiguranju pristupa socijalnim i ekonomskim pravima.

Cilj Škole je bio da studentima i studenticama prava i kriminologije pruži priliku da prošire znanje o „pristupima“ ostvarenju ciljeva tranzicijske pravde, uključujući procesuiranje ratnih zločina, procese „traženja istine“, reparacije i memorijalizaciju, te institucionalnu i zakonodavnu reformu.

Program je obuhvatio teoretski i praktični dio, a učesnici i učesnice su imali zadatak da zadnji dan Online škole predstave rezultate grupnih istraživačkih zadataka o temama koje su im dodijelili predavači.