Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana šesta sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine

Prof. dr. Elvir Zlomušica, Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru je 11.11.2020. godine u Bihaću prisustvovao redovnoj sjednici Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine.

Rektori su identificirali i konstatovali kako i kojoj mjeri je pandemija COVID-19 negativno uticala na kvalitet i obim nastavnog procesa i naučnoistraživačkog rada na javnim univerzitetima, te su izrazili ozbiljnu zabrinutost o mogućim posljedicama na nauku općenito.

Na narednoj sjednici Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine planirano je potpisivanje sporazuma o saradnji i razumijevanju između javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini bez vremenskog ograničenja, za razliku od osmogodišnjeg sporazuma koji uskoro ističe. Poseban fokus ovog sporazuma će biti svi oblici saradnje i akademske razmjene između javnih univerziteta sa naglaskom na rezmjenu nastavnog osoblja u cilju osiguranja većeg kvaliteta nastave.

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine upućuje apel i preporuku nadležnim entitetskim i kantonalnim vlastima u BiH, kriznim štabovima svih nivoa vlasti, direktorima zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, kantonalne bolnice, bolnički centri, klinički centri) da omoguće ulazak studentima studija medicinskih i zdravstvenih fakulteta radi obavljanja praktične nastave u istima, u skladu sa svim epidemiološkim mjerama. Rektori svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini smatraju da će na taj način biti stvorene pretpostavke da studenti studija medicinskih i zdravstvenih fakulteta steknu praktična znanja i vještine u ovim vanrednim okolnostima i tako postanu kvalitetni kadrovi za budućnost ove zemlje, jer u protivnom propuštena prilika za znanje nikad se neće moći nadomjestiti.

Pored navedenog rektori su izrazili zabrinutost na sve veći stepen oboljelih i desetkovanih zdravstvenih radnika te su ovom apelu vidjeli priliku da se studentima medicinskih fakulteta javnih univerziteta nadomjesti sve prisutniji nedostatak i deficit zdravstvenog osoblja.