Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana 100. sjednica Senata Univerziteta

Dana 31.3.2020. godine je, uz pomoć Microsoft Teams platforme, održana 100. sjednica Senata Univerziteta.

Nastojanja svih uključenih u naučno-nastavni i druge procese na Univerzitetu jasno pokazuju posvećenost, efikasnost i sposobnost Univerziteta da se prilagodi trenutnoj situaciji.

#Ostanikući