Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija akademskoj 2020/2021. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1099/20, 101-1099-1/20 i 101-1099-2/20 od 28.5.2020. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-03-34-928-1/20 od 2.6.2020. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2020/2021. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 3. jula 2020. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II i III ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2020. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Detaljno u dokumentu ispod: