Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine

Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Elvir Zlomušica, zajedno sa rektorima javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, danas (srijeda, 15.7.2020. godine) na Jahorini je učestvovao u radu sjednice Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine. 

U današnjem radu Rektorske konferencije BiH rektori su razgovarali o prijedlogu platforme za razgovor oko izmjena Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, izazovima u procesu akreditacije studijskih programa, radu univerziteta i prilagođavanju naredbama i preporukama nadležnih organa vlasti u vrijeme pandemije Covid-19. Razmatrane su informacije vezane za Zakon o porezu i prijedlogu Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH, posebno ističući zaštitu autonomije univerziteta.