Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Gazi Univerzitet
Gazi Univerzitet

Mogućnost razmjene studenata i nastavnog osoblja na Gazi Univerzitetu u Turskoj u zimskom semestru 2020/21

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti kao i stalno uposleno nastavno osoblje najmanje u zvanju docenta.

Oblast na koju se može aplicirati je sport. Kvota za studente je 2, dok je kvota za nastavno osoblje 1.

Zainteresovani studenti i nastavnici koji žele da ostvare razmjenu na Gazi Univerzitetu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju mailom namjere isključivo na international@unmo.ba.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Koristan link: http://gbp.gazi.edu.tr//?lang=1&baslik=1

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 12.02.2020 godine.