Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

K O N K U R S za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto: nastavnik u zvanju docenta za područje: Društvene nauke, polje: Ekonomija, grana: Teoretska ekonomija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta broj: 101-3131/19 od 23.12. 2019. godine, a u skladu sa odredbama člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 188. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i člana. 19. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru raspisuje,  

 K O N K U R S za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto: nastavnik u zvanju docenta za područje: Društvene nauke, polje: Ekonomija, grana: Teoretska ekonomija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru                                                                 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.