Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Svečana promocija i dodjela diploma

Danas, 8.2.2020. godine, u okviru proslave 43. godišnjice postojanja i rada Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa početkom u 11:00 sati održana je svečana promocija i dodjela diploma studentima koji su svoje školovanje završili u 2019. godini na jednom od studijskih programa I i II ciklusa studija.

Prisutnima su predstavljeni:

 • rektor univerziteta dr Elvir Zlomušica,
 • prorektor za nastavu i nastavno-naučna pitanja dr Senad Rahimić,
 • prorektor za nauku i naučno-istraživački rad dr Rebeka Kotlo,
 • prorektor za finansije dr Veldin Ovčina,
 • prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju dr Maja Kazazić,
 • dekan Agromediteranskog fakulteta dr Elma Temim,
 • dekan Ekonomskog fakulteta dr Azra Bajramović,
 • d. dekana Fakulteta humanističkih nauka doc. dr Almir Marić,
 • u ime v.d. dekana Fakulteta informacijskih tehnologija dr Iris Memić-Fišić,
 • dekan Građevinskog fakulteta dr Suad Špago,
 • dekan Mašinskog fakulteta dr Safet Isić,
 • dekan Nastavničkog fakulteta dr Asim Peco,
 • dekan Pravnog fakulteta dr Alena Huseinbegović,
 • voditelj univerzitetskog studija Dizajn interijera mr Selma Loose, docent,
 • voditelj univerzitetskog studija Poslovna informatika dr Sanvila Vuk,
 • voditelj univerzitetskog studija Turizam dr Irma Dedić,
 • voditelj univerzitetskog studija Zdravstvena njega dr. Samra Međedović.

 

Ove godine Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru promovisao je ukupno 681 diplomanta: 522 studenta su dobili diplomu o završenom studiju prvog ciklusa, dok je 159 studenata dobilo diplome magistara struke.

Na svečanosti diplomante, profesore, roditelje, goste i sve prisutne je pozdravio rektor Univerziteta prof. dr. Elvir Zlomušica. U prigodnom govoru diplomiranim studentima je poručio:  „mi danas slavimo vaš uspjeh. U času kada i svečano postajete nosioci akademskih titula, poručio bih vam: prvo, budite ponosni na sebe i svoj uspjeh. Drugo, završetkom studija vi ulazite u jedan potpuno novi svijet, svijet koji je u ovom trenutku opterećen mnogim nedoumicama i izazovima i koji sada od vas ima posebna očekivanja. Vi ste generacija koja može napraviti značajna ostvarenja za BH društvo. I treće, čuvajte dostojanstvo svoje diplome i profesije, i svoje djelovanje usmjerite ka dobru. Budite dobri ljudi.“

Nakon rektora Univerziteta, prisutnima se obratio prof. dr. Enver Zerem, redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, istaknuvši pri tome uspjeh diplomanata i podršku koju su imali tokom cijelog studija, uz poruku da ne zaborave ko su i odakle dolaze, da ostanu uporni, ustrajni i uvijek na strani dobra.

Nakon obraćanja, nastavljena je ceremonija dodjele diploma.

Više slika uskoro u našoj galeriji.

U okviru proslave 43. godišnjice Univerziteta, u narednim danima nas očekuju i slijedeći događaji:

 • Izložba slika u vlasništvu galerije Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (utorak, 11.2.2020. godine u 19:30 sati u Centru za kulturu Mostar)
 • Svečana akademija Univerziteta (srijeda, 12.2.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u Centru za kulturu Mostar)
 • Prezentacija naučno-istraživačkih projekata (četvrtak, 13.2.2020. godine sa početkom u 10:00 sati na Fakultetu informacijskih tehnologija)
 • Prezentacija međunarodnih projekata (petak, 14.2.2020. godine sa početkom u 10:00 sati na Fakultetu informacijskih tehnologija)

 

Pridružite nam se u obilježavanju ovog značajnog jubileja Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru!