Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Prezentacija izdavačke djelatnosti Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Povodom obilježavanja 43. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na Građevinskom fakultetu upriličena je prezentacija izdavačke djelatnosti za 2019. godinu. Izdavačku djelatnost prezentirali su prodekani za naučno-istraživački rad.

U 2019. godini u izdanju Univerziteta objavljeno je devet monografskih i sedam serijskih publikacija, te dvije brošure, odnosno Vodič za odlazne studente, štampan na bosanskom jeziku i Vodič za dolazne studente, štampan na engleskom jeziku.

Agormediteranski fakultet je u svom izdanju objavio monografsku publikaciju Anorganska hemija, autorice Alme Mičijević. Na Ekonomskom fakultetu objavljen je časopis Zbornik radova br. 27 i 28, u kojem su objavljeni naučni i stručni radovi. Fakultet informacijskih tehnologija bio je izdavač elektronske publikacije Osnovni elementi računarskog sistema i asemblerskog jezika, autora Zanina Vejzovića i Denisa Mušića. Fakultet humanističkih nauka je u 2019. godini objavio časopis Istraživanja br. 14, u kojem su objavljeni naučni i stručni radovi iz oblasti književnosti, lingvistike, historije, komunikologije, sociologije i pedagogije, te dvije monografske publikacije:  Realizacija govornog čina naredbe u savremenom engleskom jeziku, autora Džemala Špage i Govoriti kao predsjednik : kritička analiza konceptualne metafore u inauguralnim govorima američkih predsjednika, autora Adija Masle. Na Građevinskom fakultetu objavljene su dvije monografske publikacije: Modeli za brzu procjenu vremena građenja i Građevinska regulativa u praksi, autorice Vahide Žujo. 2019. godina je za Mašinski fakultet bila jubilarna, 60. godina postojanja i rada, te je tom prilikom izdata monografija 60 godina Mašinskog fakulteta u Mostaru : 1959. – 2019. Na Nastavničkom fakultetu objavljene su dvije monografske publikacije: Vizualizacija proteina korištenjem programa Deep View [Elektronski izvor], autorica Maje Kazazić i Maide Đapo-Lavić i Komunikacija u školi, autora Semira Šejtanića, kao i dvije serijske publikacije: Educa br. 12 i Sportski logos br. 31. Na Pravnom fakultetu u 2019. godini objavljen je časopis Revija za pravo i ekonomiju, god. 20, br. 1 i 2, Zbornik radova Dani porodičnog prava br. 7 i Godišnjak Pravnog fakulteta br. 3.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru ima veoma bogatu izdavačku djelatnost. Prva knjiga pod nazivom Istorija srednjeg veka autora Nijaza Slipičevića objavljena je 1969. godine u izdanju Pedagoške akademije Mostar. U izdanju Univerziteta objavljeno je oko 370 monografskih publikacija, od čega se 333 čuvaju u okviru Arhivske zbirke Univerzitetske biblioteke. Također, Univerzitet je bio izdavač i 18 serijskih publikacija, od kojih danas redovno izlazi osam.

U okviru proslave 43. godišnjice Univerziteta, u narednim danima nas očekuju i slijedeći događaji:

  • Svečana promocija i dodjela diploma (subota, 8.2.2020. godine u 11:00 sati u Sportskoj dvorani USRC „Midhat Hujdur – Hujka“)
  • Izložba slika u vlasništvu galerije Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (utorak, 11.2.2020. godine u 19:30 sati u Centru za kulturu Mostar)
  • Svečana akademija Univerziteta (srijeda, 12.2.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u Centru za kulturu Mostar)
  • Prezentacija naučno-istraživačkih projekata (četvrtak, 13.2.2020. godine sa početkom u 10:00 sati na Fakultetu informacijskih tehnologija)
  • Prezentacija međunarodnih projekata (petak, 14.2.2020. godine sa početkom u 10:00 sati na Fakultetu informacijskih tehnologija)

 

Pridružite nam se u obilježavanju ovog značajnog jubileja Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru!