Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
USN
USN

Mogućnost razmjene na Univerzitetu jugoistočne Norveške u zimskom semesteru 2020/21

Mogućnost razmjene na Univerzitetu jugoistočne Norveške u zimskom semesteru 2020/21Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa kao i stalno uposleno nastavno osoblje najmanje u zvanju docenta.

Oblasti na koje se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu jugoistočne Norveške a koje su zvaničo date kao ponuda za mobilnost.

Prema inter-institucijskom ugovoru Univerziteta jugoistočne Norveške i Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, kvota za studente je 3 dok je kvota za nastavno osoblje 1.

Koristan link: www.usn.no/english

Svi zainteresovani studenti i nastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu jugoistočne Norveške treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 24.02.2020.

Ostali pozivi razmjene studenta bit će naknadno objavljeni.