Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Trakya University
Trakya University

Mevlana program razmjene na Trakija Univerzitetu

U sklopu Mevlana programa razmjene, studenti i akademsko osoblje mogu aplicirati za razmjenu u 2020-2021 akademskoj godini na Trakija Univerzitetu u Jedrenu, Republika Turska.

Studenti i nastavno osoblje mogu aplicirati na sve oblasti društvenih i humanističkih nauka. Kvota za studente je 3 po oblasti dok je kvota za nastavnike je jedan po oblasti.

Uslovi prijave za studente:
- Prosjek ocjena za studente na dodiplomskom studiju prosjek ocjena mora biti veći od 8.50.
- Prosjek ocjena za studente master ili doktorskog studija moraju imati prosjek ocjena veći od 9.00.

Aplikacijski dokumenti za studente:
- Prijavni obrazac
- Prepis ocjena
- Kopiju pasoša (stranica sa slikom)
- Certifikat o znanju turskog/engleskog jezika. Minimalni rezultat ispita jezika (turskog ili engleskog) mora biti 50% od 100%. Za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prihvatljivi su univerzitetski certifikati za mobilnost koji su besplatni. Svi zainteresovani studenti treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju putem maila international@unmo.ba kako bi položili test.

Studenti koji su u fazi pripreme master radova i doktorskih disertacija ne mogu aplicirati na program. Stipendija u iznosu od 1300 turskih lira mjesečno pokriva period od jednog semestra. Ukoliko student želi da na razmjeni ostane dva semestra, drugi semester neće biti pokriven stipendijom. Studenti ne smiju biti Državljani Republike Turske niti primati stipendiju Republike Turske.

Uslovi za apliciranje za nastavnike:
- Nastavnici moraju biti stalno uposlenici Univerziteta u zvanju docenta.

Aplikacijski dokumenti za akademsko osoblje:
- Obrazac za informacije o akademskom osoblju
- CV na engleskom
- Akademski portofolio

Svi zainteresovani studenti i akademsko osoblje mogu da pošalju potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi (PDF format) najkasnije do 2. marta. na email Kancelarije za međunarodnu saradnju: international@unmo.ba

Više informacija na: http://mevlana.trakya.edu.tr