Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Hadžetepe Univerzitet
Hadžetepe Univerzitet

Mevlana program razmjene na Hadžetepe Univerzitetu u Ankari za 2020/21

U sklopu Mevlana programa razmjene, studenti i nastavno osoblje Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru može da aplicira na razmjenu na Hadžetepe Univerzitetu u Ankari.

Oblasti koje su uključene u razmjenu su ekonomija, turski jezik, engleski jezik i sport. Za studente u oblasti ekonomije, engleskog jezika i sporta kvota je 2 po oblasti dok za oblast turskog jezika kvota za studente je 3. Kvota za nastavno osoblje je dva nastavnika po oblasti.

Uslovi prijave za studente:
- Prosjek ocjena za studente na dodiplomskom studiju prosjek ocjena mora biti veći od 8.50.
- Prosjek ocjena za studente master ili doktorskog studija moraju imati prosjek ocjna veći od 9.00.
Studenti treba da pošalju:
- Prijavni obrazac za studente (2)
- Aplikacijski obrazac (2)
- Slika (2) na aplikacijskom formularu
- Prepis ocjena
- Certifikat o znanju turskog/engleskog jezika. Minimalni rezultat ispita jezika (turskog ili engleskog) mora biti 50% od 100%. Za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prihvatljivi su univerzitetski certifikati za mobilnot koji su besplatni.
Svi zaiteresovani studenti treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju putem maila international@unmo.ba kako bi položili test.

Studenti koji su u fazi pripreme master radova i doktorskih disertacija ne mogu aplicirati na program. Stipendija pokriva period od jednog semestra. Ukoliko student zeli da na razmjeni ostane dva semestra, drugi semester neće biti pokriven stipendijom. Studenti ne smiju biti Državljani Republike Turske niti primati stipendiju Republike Turske.
Uslovi za apliciranje za nastavnike:
- Nastavnici moraju biti stalno uposlenici Univerziteta najmanje u zvanju docenta.

Aplikacijski dokumenti za akademso osoblje:
- Obrazac za informacije o akademskom osoblju
- CV na engleskom
- Akademski portofolio
Svi zainteresovani studenti i akademsko osoblje mogu da pošalju potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi (pdf. format) najkasnije do 16.03.2020. na email Kancelarije za međunarodnu saradnju: international@unmo.ba

Lista koordinatora na Hadžetepe Univerzitetu: http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/english/coord160120.xls

Više informacija kao i aplikacijski formulari na: http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/english/