Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
UNMO dolazni studenti
UNMO dolazni studenti

Drugi poziv za nominacije za razmjenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u zimskom semestru 2020/21

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti, nastavnici i nenastavno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2020/21.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

InHolland Univerzitet primjenjenih nauka – turizam – studenti prvog ciklusa (2), nastavno osoblje (1), nenastavno osoblje (1)

JAMK Univerzitet primjenjenih nauka – građevina - studenti prvog ciklusa (2), nastavno osoblje (1), nenastavno osoblje (1)

TH Keln – mašinstvo – studenti prvog i drugog ciklusa (2)

Univerzitet Santjago de Kompostela - građevina, humanističke nauke, poljoprivreda, engleski, hemijski inžinjering - studenti prvog ciklusa (1) i studenti drugog ciklusa (1).

Oblasti koje Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru nudi dolaznim studentima na engleskom jeziku, te iz kojih se može ostvariti mobilnost, su: poljoprivreda, pravo, biologija, poslovna informatika, hemija, građevina, ekonomija, engleski jezik i književnost, zdravstvena njega, dizajn interijera, mašinstvo, sport i zdravlje, turizam, turski jezik i književnost i određeni predmeti iz oblasti njemačkog jezika, komunikologije i bosanskog jezika.

Svi zainteresovani studenti, nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Mail namjere za nastavno i administrativno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 28.02.2020.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.