Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Otvoreni poziv za kurseve obuke studenata i profesionalaca

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru u proteklih godina uspješno implementira nekoliko projekata u sklopu programa Europske unije za podršku edukaciji, usavršavanju, mladima i sportu u Evropi, Erasmus+.

Jedan od projekata je i "Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform" (ALL4R&D), gdje su partneri, između ostalih Univerzitet Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju, Ruhr Univerzitet Bochum, Univerzitet Vaasa, WUS Austrija, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 

U sklopu trenutnih aktivnosti projekta ALL4R&D, pokrenuti su kursevi za cjeloživotno učenje (LLL - LifeLong Learning) namjenjeni studentima završnih godina, mladim inženjerima, alumnim i ostalima koji žele proširiti svoja znanja. Od strane svih partnera u projektu organizovano je ukupno 45 kurseva koji su podijeljeni u sljedeće kategorije:

  1. INFRASTRUKTURA
  2. POTRESNO INŽENJERSTVO
  3. GRAĐEVINSKI MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
  4. IT&SOFTVER
  5. INŽENJERSKI I SOFTVERSKI ALATI
  6. MENADŽMENT

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane studente, alumne, te profesionalce koji žele da prošire svoja znanja iz navedenih oblasti, da posjete stranicu moodle.all4rd.net i prijave se na jedan ili više LLL kurseva.

Kursevi su u potpunosti BESPLATNI i dostupni svima. Broj učesnika po kursu je 20. Nakon kompletiranja kurseva predviđena je dodjela Certifikata o učešću od strane one partnerske instutucije koja je pohađani kurs formirala i rukovodila. Sve informacije o kursevima i načinu apliciranja pronaći ćete na linku.

Više o projektu ALL4R&D možete pronaći na slijedećem linku.