Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za upis studenta - Drugi upisni rok u akademskoj 2020/21. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta, uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje

KONKURS za upis studenata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2020/2021. godini - drugi upisni rok

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 18.9.2020. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II i III ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2020. godine.

Upis na studij II i III ciklusa ostaje otvoren do 1.11.2020. godine. Detaljne informacije o upisu dostupne su na stranici www.unmo.ba

U prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Detalnjo u dokumentu ispod: