Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
zoom05.08.2020
zoom05.08.2020.

Devetnaesti ZOOM sastanak sa studentima na razmjeni

U srijedu, 05.08.2020. je održan devetnaesti on line sastanak sa studentima na razmjeni. Sastanku su prisustvovali studenti Univerziteta koji su na razmjeni u SR Njemačkoj. Razgovaralo se o dokumentima o mobilnosti, ispitima koje moraju položiti, finalnom izvještaju, potvdrama o tranzitu i o obavezi javljanja doktoru po povratku kući.

Oba studenta su dobro i zdravo, poštuju mjere koje se provode u svrhu prevencije COVID – 19 u zemljama njihovog privremenog boravišta.

Sljedeći ZOOM sastanak će biti u sedmici između 10.08. do 16.08.2020 ukoliko ne bude potrebe da se ranije organizuje sastanak. Sastanci će se održavati dok se svi studenti Univerziteta na razmjeni ne vrate u BiH.