Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Sastanak rektorske konferencije Bosne i Hercegovine

Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Elvir Zlomušica je 27.4.2020. godine prisustvovao online sastanku Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine.

Rektori javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini su razmijenili iskustva u radu i organizaciji nastave u uslovima pandemije COVID-19. Javni univerziteti u Bosni i Hercegovini postupaju u skladu s epidemiološkim preporukama, a nastava na daljinu je organizovana u velikom postotku. Razgovarano je i o izazovima s kojima se rektori svakodnevno susreću u organizaciji nastavnog procesa univerzitetima u nepredvidivim uslovima pandemije poput organizacije ispita, završnih radova na svim ciklusima studija, organizacija praktične nastave, itd.

Rektori su potvrdili spremnost i istakli da će zajedničkim nastojanjima pristupati rješavanju izazova u radu institucija u narednom periodu.