Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana 101. sjednica Senata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Pored aktualnih tema iz domena visokog obrazovanja, na ovoj sjednici Senata imenovana je nova prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Edina Špago-Ćumurija.

Članice i članovi Senata Univerziteta su razmijenili stavove i mišljenja o izazovima u organizaciji i izvođenju nastavnog procesa u doba pandemije COVID-19.