Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
JAMK, Finska
JAMK, Finska

Mogućnost razmjene studenata na JAMK Univerzitetu primjenjenih nauka u Finskoj u zimskom semestru 2020/21

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa Građevinskog fakulteta. Kvota je 2.

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na JAMK Univerzitetu primjenjenih nauka treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Potvrda o prosjeku se može tražiti i dobiti online putem eUNMO sistema. Prilikom slanja zahtjeva putem eUNMO sistema potrebno je poslati i mail studenskoj službi o tome da je zahtjev podnešen. Plaćanje se takođe može izvršiti online, s tim da se dokaz o uplati šalje mailom studentskoj službi fakulteta.

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link: https://www.jamk.fi/en/JAMK-information/international/For-incoming-exchange-and-double-degree-students/Study-Programmes-and-Courses-offered-for-Exchange-and-Double-Degree-Students/

Ukoliko zbog pandemije COVID – 19 ne bude moguće ostvariti mobilnosti prihvaćenih nominacija, iste će biti implementirane u ljetnom semestru 2020/21.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 27.04.2020 godine.