Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Univerzitetu uručeno Rješenje o reakreditaciji

U ponedjeljak, 9. 9. 2019. godine Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru uručen je certifikat povodom uspješno obavljenog procesa reakreditacije, čime je ozvaničen status Univerziteta kao akreditovane visokoškolske ustanove za period od naredne 4 godine.

Na svečanom prijemu povodom uručenja Rješenja o reakreditaciji, skupu uposlenika/ca, partnera i prijatelja Univerziteta obratili su se ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, prof. dr. Rašid Hadžović i rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, prof. dr. Elvir Zlomušica.Da podsjetimo, Univerzitet je dobio pozitivno mišljenje o akreditaciji od strane petočlane Komisije za akreditaciju, odnosno komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji ocjenjuju i obavljaju reviziju kvaliteta te daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove.
Komisija se prilikom posjete u okviru postupka institucionalne akreditacije, u periodu od 25. do 27. juna 2019. godine, sastala sa predstavnicima rukovodstva Univerziteta i organizacionih jedinica, akademskim osobljem, studentima svih ciklusa, administrativno-tehničkim osobljem, predstavnicima privrede i prakse te alumni studentima Univerziteta.


Ponovna akreditacija predstavlja potvrdu nivoa kvaliteta Univerziteta, njegove prepoznatljivosti i opredjeljenja ka kvalitetu. Vrijedi naglasiti i da je, podnošenjem zahtjeva za ponovnu akreditaciju institucije nadležnom Ministarstvu, u skladu sa pozitivnim propisima iz ove oblasti i 6 mjeseci prije isteka perioda važenja akreditacije, Univerzitet pokazao najviši nivo otvorenosti i spremnosti za provođenje postupka ponovne akreditacije institucije.Naime, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru je 2015. godine postao akreditovana visokoškolska ustanova u BiH za period od 4 godine. Dakle, u oba navrata Univerzitet je uspješno obavio kompleksni proces akreditacije koji počiva na deset podjednako važnih kriterija, od politike osiguranja kvaliteta, preko podučavanja usmjerenog na student(ic)e i resursa za učenje, do informisanja javnosti i kontinuirane revizije programa.