Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Povećanje upisne kvote (II upisni rok) - FIT i Poslovna informatika

Odlukom Senata Univerziteta broj 101-1983/19 od 29.8.2019. godine povećana je upisna kvota (II upisni rok), kako slijedi:

■ Fakultet informacijskih tehnologija: povećanje za 25 redovnih samofinansirajućih studenata i 100 DL studenata.

■ Poslovna informatika: povećanje za 25 redovnih samofinansirajućih studenata.

Prečišćeni tekst konkursa možete pogledati na linku ispod:

https://www.unmo.ba/novosti/posts/2019/august/izmjena-i-dopuna-konkursa-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-i-drugog-ciklusa-studija-u-akademskoj-2019-2020-godini-drugi-upisni-rok/