Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Univerzitet u Almeriji
Univerzitet u Almeriji

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u Almeriji

Mobilnost će se ostvarivati u ljetnom semesteru akademske 2019/20. Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Oblasti na koje se moze aplicirati su pravo, poljoprivreda, okoliš, jezici, marketing, finasije – studenti prvog ciklusa (2).

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Almeriji treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 30.09.2019. godine.