Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Rektorat - Nova Univerzitet u Lisabonu
Rektorat - Nova Univerzitet u Lisabonu

Mogućnost razmjene studenata na Nova Univerzitetu u Lisabonu u ljetnom semestru 2019/20

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Aplicirati se može na sljedeće oblasti: društvene nauke, žurnalistika, mašinstvo, građevina i IT. Kvota studenata za BiH 2.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Nova Univerzitetu u Lisabonu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link: https://up.pt/icmunl2018/courses

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 11.10.2019. godine.

Ostali pozivi će biti naknadno objavljeni.