Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za (re) izbor u zvanje nastavnika i saradnika na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata Univerziteta broj: 101 - 1987/19 od 29.08.2019. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje, K O N K U R S za (re) izbor u zvanje

 

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.