Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH, broj 39/14) objavljuje se Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke pod nazivom "Nabavka laboratorijskih reagensa i laboratorijske, optičke i precizne opreme (osim naočala) - podjeljena u lotove: LOT 1 - nabavka laboratorijskih reagensa (33696500-0) i LOT 2 - Laboratorijske, optičke i precizne opreme (osim naočala) (38000000-5).