Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Poziv: PRO-Budućnost prezentacija malih grantova, 13. 11. 2019. na Pravnom fakultetu

Pozivamo studenti/ce, uposlenici/e i sugrađani/ke na prezentaciju malih grantova (u iznosu do 6500 KM) za neformalne grupe mladih u okviru PRO-Budućnost programa, koja će biti održana u srijedu, 13. 11. 2019. u 12:00 h u Sali za simulovano suđenje Pravnog fakulteta (stara zgrada, II sprat lijevo).

Pridružite nam se da saznate koji je cilj, kome su namijenjeni i pod kojim kriterijima se dodjeljuju mali grantovi u okviru projekta PRO-Budućnost!

Mladi, neformalne grupe, udruženja žrtava rata, nevladine organizacije usmjerene ka promovisanju međureligijskog dijaloga i općine/opštine/gradovi u kojima se provodi projekat PRO-Budućnost od 11. 10. 2019. godine do 22. 11. 2019. godine mogu predložiti svoje ideje i projekte izgradnje mira i jačanja povjerenja u zajednici.

Projekat PRO-Budućnost u kontinuitetu osigurava bespovratna sredstva za pomenute grupe kako bi doprinijele procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovarale za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezivale lokalne zajednice.

Podsjetimo, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (UNMO) i projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) PRO-Budućnost formalizovali su saradnju i potpisali Memorandum o razumijevanju u aprilu 2019. godine. Rektor Zlomušica je u ime Univerziteta potpisao i Platformu za mir, koja osigurava temelj za procese izgradnje povjerenja i mira u našoj zemlji.

Više informacija o projektu te malim grantovima dostupno je na https://probuducnost.ba/mali-grantovi