Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Potpisan sporazum o saradnji sa Crvenim križom/krstom Grada Mostara

U petak, 29. 11. 2019. godine u prostorijama Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru potpisan je sporazum o saradnji između Crvenog križa/krsta Grada Mostara i Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Potpisivanju sporazuma o saradnji prisustvovali su u ime Crvenog križa/krsta Grada Mostara, generalni sekretar Alen Kajtaz, sa saradnicima g. Anjom Marić i g. Draganom Džematom i u ime Univerziteta, rektor prof. dr. Elvir Zlomušica, kao i voditeljica Univerzitetskog studija Zdravstvena njega, van. prof. dr. Samra Međedović, sa studentima navedenog Univerzitetskog studija Dženitom Hasić, Dženetom Pendić i Amarom Peco.