Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
AICU
AICU

Mogućnost razmjene studenta sa Alexandru Ioan Cuza Univerzitetom u Jašiju

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Studenti mogu da apliciraju na sljedeće oblasti: engleski jezik, društvene i biheviorističke nauke, biznis i administracija, pravo, biologija i srodne nauke, te informatike i komunikacijskih tehnologija.
Kvota za studente je 1.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na sa Alexandru Ioan Cuza Univerzitetom u Jašiju treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link: http://www.uaic.ro/en/international/erasmus-programme-with-partner-countries/

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 09.11.2019. godine.