Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Cable Car - Campus of Wroclaw University of Science and Technology
Cable Car - Campus of Wroclaw University of Science and Technology

Mogućnost razmjene studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja na Univerzitetu nauke i tehnologije u Vroclavu

Redovno upisani studenti, nastavnici i nenastavno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu na Univerzitetu nauke i tehnologije u Vrovlavu u sklopu Erasmus+ KA 107 programa.

Oblasti na koje se može nominocati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu nauke i tehnologije u Vroclavu a zvnično su date kao ponuda studentima narazmjeni. Kvota za studente je 1. Kovta za nastavno osoblje je 1 i kvota za nenastavno osoblje je 1.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu nauke i tehnologije u Vroclavu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Korisni linkvi: www.dsm.pwr.edu.pl i www.pwr.edu.pl

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 14.11.2019. godine.