Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Jana Kojovic prezentira iskustvo mobilosti na Uni Saralandu
Jana Kojovic prezentira iskustvo mobilosti na Uni Saralandu

Mogućnost razmjene studenata i nastavnog osoblja na Univerzitetu u Saaralandu u ljetnom semestru 2019/20

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti kao i stalno uposleno nastavno osoblje najmanje u zvanju docenta.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, njemački jezik i pravo. Kvota za studente je 1.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Saralandu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju mailom namjere isključivo na international@unmo.ba.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Svi zainteresovano nastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Saralandu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju mailom namjere isključivo na international@unmo.ba.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Koristan link: http://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 26.11.2019. godine.