Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za (re) izbor u nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101 - 2572/19 od 04.11.2019. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, raspisuje

KONKURS za (re)izbor nastavnika/saradnika na Univerzitetu  „Džemal Bijedić" u Mostaru:

  • redovni profesor(redovno napredovanje) za područje Tehničke nauke, polje Tehničke i interdisciplinarne tehničke nauke, grana Tehnička mehanika – 1 izvršilac,
  • redovni profesor (redovno napredovanje) za područje Društvene nauke, polje Pedagogija, grana Didaktika – 1 izvršilac
  • saradnik za područje Tehničke nauke, polje Mašinstvo, grana Procesno – energetsko mašinstvo-1 izvršilac.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz“ i web stranice Univerziteta.