Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Univerzitet Claude Bernard 1 u Lionu
Univerzitet Claude Bernard 1 u Lionu

Mogućnost razmjene nastavnog i administrativnog osoblja na Univerzitetu Claude Bernard 1 u Lionu

Nominovati se može samo stalno uposleno administrativno i nastavno osoblje Univerziteta za mobilnost u ljetnom semestru 2018/19

Oblasti za koje je moguće aplicirati su građevina, obrada hrane, biznis i administracija, hemijski inžinjering, mašistvo, tehnologia zaštite okoliša, elektroenergetika

Kvota će se odrediti u skladu sa budžetom koji je odobren Univerzitetu Claude Bernard 1 u Lionu kao koordinatoru programa.

Zainteresovano nastavno i administrativno osoblje koji žele da ostvare razmjenu Univerzitetu Claude Bernard 1 u Lionu treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i administrativno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 02.04. 2019. godine.