Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor u zvanje Mart 2019

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata Univerziteta broj: 101-529/19, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje,

KONKURS za izbor u zvanje

I

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje:

  • vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa) za područje Društvenih nauka, polje Informacijske i komunikacijske nauke, grana Komunikologija na Odsjeku za komunikologiju, Fakultet humanističkih nauka - 1 izvršilac