Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor jednog člana Upravnog odbora Univerziteta

Na osnovu člana 38. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te odluke Senata Univerziteta broj. 101-519-1/19, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje KONKURS za izbor jednog člana Upravnog odbora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru iz reda zaposlenika.