Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

HURBE - Zdravo urbano okruženje / Sastanak lokalnih stručnjaka

U okviru projekta "HURBE – Zdravo urbano okruženje: Razvoj visokoškolskog obrazovanja u arhitekturi i građevinastvu u Bosni i Hercegovini", kojeg finansira Evropska komisija kroz Erasmus+ program, održan je sastanak stakeholders – lokalnih stručnjaka u petak, 21. 6. 2019. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, u sali 105 sa početkom u 10 sati.

Diskusiji o problemima, kao i rješenjima za lokalne probleme u oblasti zdrave urbane sredine (prvenstveno aktuelni problemi upravljanja otpadom) doprinijeli/e su prof. dr. Maja Popovac, prof. dr. Šahinagić-Isović, te predstavnici lokalnih stručnjaka Marin Bago (NGO "Futura"), Husein Oručević (NGO "OKC Abrašević"), prof. dr. Samir Lemeš (Univerzitet u Zenici), Samir Memić (direktor kompanije Standard Konjic, i Senada Demirović (Urbana kuća).

Produktivni sastanak je, između ostalog, iznjedrio zaključak da značajan broj tema za studentske seminarske, diplomske i master teze treba da počiva upravo na sugestijama i građi lokalnih stručnjaka iz oblasti.