Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Nawa Poljska - stipendije za postdoktorsko istraživanje
Nawa Poljska - stipendije za postdoktorsko istraživanje

ULAM program: Stipendije za postdoktorsko istraživanje u Poljskoj

Poljska Nacionalna agencija za akademsku razmjenu (NAWA) je pokrenula novi ULAM program za dolazne istraživače. Aplicirati mogu samo kandidati koji su u zvanju docenta.
Program uključuje
- provođenje istraživačkog/razvojnog rada
- postdoktorski trening
- prikupljanje materijala za naučni rad ili objavljivanje
- vođenje didaktičke nastave u instituciji “domaćinu”

Mobilnost može trajati od 6 do 24 mjeseca. Program predviđa stipendiju koja pokriva i troškove života korisnika u odnosu na njihov boravak u instituciji “domaćinu” u iznosu od cca. 2.400 EUR kao i troškove za mobilnost.

Poziv je otvoren od 22. januara do 23. aprila 2019. godine. Aplicira se isključivo preko NAWA online platforme http://www.nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme