Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Otvorene aplikacije za sedmu Međunarodnu ljetnu školu Mostar iz međunarodnih ljudskih prava i socijalnog poduzetništva

Otvorene aplikacije za sedmu Međunarodnu ljetnu školu Mostar iz međunarodnih ljudskih prava i socijalnog poduzetništva

Sedma po redu Međunarodna ljetna škola u Mostaru će se održati u periodu od 3. do 15. juna na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru. Fokus ovogodišnje ljetne škole će biti na najozbiljnijim međunarodnim zločinima i socijalnom poduzetništvu. Po završetku ljetne škole studentima će biti dodijeljeno 7.5 ECTS.

Rok za podnošenje aplikacija za studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru je 1. maj 2019.

Pravo prijave imaju svi redovno upisani studenti dodiplomskog studija koji mogu da prate predavanja na engleskom jeziku. Predavanja iz međunarodnih ljudskih prava i socijalnog poduzetništva su osmišljena za studente dodiplomskog studija sa naglaskom na društvene nauke, pravo, političke i humanističke nauke. Socijalno poduzetništvo je također pogodno za studente tehničkih fakulteta.

On line aplikacija na https://www.usn.no/english/academics/how-to-apply/applications-for-international-summer-schools/

Više o ljetnoj školi na https://www.usn.no/english/academics/summer-schools/international-summer-school-mostar/

Međunarodna ljetna škola u Mostaru je rezultat saradnje Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta jugoistočne Norveške.