Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Razmjena studenta u zimskom semestru 2019/20
Razmjena studenta u zimskom semestru 2019/20

Mogućnosti razmjene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta u zimskom semestru akademske 2019/20

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti, nastavnici i administrativno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2019/20.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

Univerzitet u Almeriji – oblasti pravo, poljoprivreda, okoliš, jezici, marketing, finasije – studenti prvog ciklusa (2), nastavno osoblje (1) administrativno osoblje (1)
Univerzitet u Ankoni – poljoprivreda, prirodne nauke, biznis i administracija, građevina, mašinstvo i IT - studenti prvog i drugog ciklusa (3), nastavno osoblje (1) i administrativno osoblje (1)
Univerzitet u Granadi - sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Granadi a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog, drugo i trećeg ciklusa (2)
Univerzitet u Bolonji - sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Bolonji koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog ciklusa (1), nastavno osoblje (1)
Aleksandrad Stulginskis Univerzitet – poljoprivreda, ekologija, građevina, ekonomija, biologija – studenti prvog ciklusa (1) – isključivo kao zero grantee (bez stipendije), administrativno osoblje (1)
Šehir Univerzitet – pravo, turski jezik i književnost - studenti prvog ciklusa (2) nastavno osoblje (1) i administrativno osoblje (1)
Univerzitet nauke i tehnologije u Vroclavu - sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu nauke i tehnologije u Vroclavu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog ciklusa (1)
Karl Francens Univerzitet u Gracu - sve oblasti koje se izučavaju na Karl Francens Univerzitetu u Gracu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – nastavno osoblje (1) administrativno osoblje (1). Zbog važećih zakonskih odredaba vezano za isplaćivanje stipendija u Republici Austriji, nominovano administrativno i nastavno osoblje za mobilnost na Karl Francens Univerzitetu u Grazu će morati vaditi boravišnu vizu. Takođe, u svrhu nominovanja morat će da podnesu i pozivno pismo sa odnosnog odsjeka/odjela.
Jildirim Bajezit Univerzitet u Ankari – jezici, IT, građevina, mašinstvo, pravo, ekonomija, jezici, historija, psihologija – studenti prvog ciklusa (3), nastavno osoblje (1) administrativno osoblje (1)
Silesian Univerzitet nauke i tehnologije – hemija, mašinstvo, građevina, IT – studenti prvog ciklusa (2)
Politehnički Univerzitet u Portu – administrativno osoblje (2)

Oblasti koje Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru nudi dolaznim studentima na engleskom jeziku, te iz kojih se može ostvariti mobilnost, su: pravo, biologija, sociologija, hemija, psihologija, sport, poljoprivreda, engleski i turski jezik, informacijske tehnologije, građevina, mašinstvo, turizam i ekonomija.

Svi zainteresovani studenti, nastavno i administrativno osoblje koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno i administrativno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 26.02.2019.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.