Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

UNMO: Pregled 2018.

2018. godina je za Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru bila veoma uspješna, te ispod donosimo grafički pregled ključnih aktivnosti iz prethodne godine.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru je u 2018. godini učestvovao u 18 međunarodnih i naučnoistraživačkih projekata, te bio izdavač 12 monografskih publikacija iz oblasti književnosti, prava, ekonomije, biologije, sociologije, mašinstva i građevinarstva, i 8 serijskih publikacija u kojima se objavljuju radovi iz humanističkih, društvenih, prirodnih i kinezioloških nauka.


U 2018. godini na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru diplomiralo je ukupno 649 studenata i studentica, od čega je 538 na prvom ciklusu, a 111 na drugom ciklusu. Najveći broj diplomiranih na oba ciklusa je na Nastavničkom fakultetu (208), zatim Fakultetu humanističkih nauka (102) te Fakultetu informacijskih tehnologija (93).

Kao priznanje za postignuti uspjeh tokom studija, dodjeljene su Rektorove nagrade za student(ic)e sa najboljim uspjehom na drugom ciklusu: Bešir Isaković (Pravni fakultet, drugi ciklus, prosjek 9,98), Faris Trešnjo (Građevinski fakultet, drugi ciklus, prosjek 9,75), Amela Džemila (Fakultet humanističkih nauka, drugi ciklus, prosjek 9,46), Indira Prguda (Nastavnički fakultet, drugi ciklus, prosjek 9,13), Nemanja Šupljeglav (Mašinski fakultet, drugi ciklus, prosjek 8,13), te studenti(ca)ma na prvom ciklusu: Amil Brković (Pravni fakultet, prvi ciklus, prosjek 9,69), Nejra Šubara (Fakultet humanističkih nauka, prvi ciklus, prosjek 9,65), Bojan Aćimović (Nastavnički fakultet, drugi ciklus, prosjek 9,07), Šahzudin Mahmić (Fakultet informacijskih tehnologija, prvi ciklus, prosjek 9,00), Almedin Bajramović (Mašinski fakultet, prvi ciklus, projsek 8,71), Tajma Taso (Ekonomski fakultet, prvi ciklus, prosjek 8,62), Amila Ćeranić (Poslovna informatika, prvi ciklus, prosjek 8,62), i Dženana Eglerović (Građevinski fakultet, prvi ciklus, prosjek 8,56).
Konačno, dodijeljene su plakete i zahvalnice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru zaposlenicima i saradnicima Univerziteta za dugogodišnji uspješan rad na Univerzitetu i organima Univerziteta, kao i za značajan doprinos u razvoju visokog obrazovanja i afirmaciji ugleda Univerziteta u zemlji i inozemstvu. Plakete su ove godine primili prof. dr. Mehmedalija Hadžović i doc. dr. Ibrahim Kajan, a zahvalnice prof. dr. Salih Jalimam, dipl. ing. građevine Ahmet Šubara, i predsjedavajući Skupštine HNK g. Šerif Špago.